חיסול תצוגות-הקודם זוכה (פריטים רבים נוספים בסניפי הרשת,כדאי לברר נקודתית מול החנויות)

חיסול תצוגות-הקודם זוכה (פריטים רבים נוספים בסניפי הרשת,כדאי לברר נקודתית מול החנויות)